Havuz Projelendirme

Ortam Dezenfeksiyon Uygulamaları
20 Mart 2020

Havuz Projelendirme

DOĞRU PROJELENDİRME İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Sürdürülebilir havuz mekanik projesi için havuzların su derinliği, kişi başına düşen su alanı, anma yükü ve sirkülasyon debisi gibi birçok parametre proje öncesinde ayrıntılı hesaplanarak doğru ekipman ve tesisat seçilmelidir.

Pompa Seçimi : Toplam pompa debisi, sistem debisi (Q) kadar belirlenir. Pompa manometrik basıncı (Ha) kritik devre üzerinde bulunan elemanların toplam dirençleri he saplanarak belirlenir. Pompa sayısı, işletme koşulları düşünülerek belirlenir.

Beslenme Nozulu Seçimi : Sistemde havuz hidroliği; tabandan beslemeli dikey akışlı ve %100 üstten taşma esasına göre belirlenmiştir. Besleme nozulu sayısının tespitinde; su derinliği 1.35 m’den fazla havuzlarda 8 m2 için 1 Ad, su deri liği 1.35 m’den az olan havuzlarda 6 m2 için 1 Ad. besleme nozulu seçilir.

Havuz Boru Çaplarının Hesaplanması • Pompa emiş hatları, pompa filtre arası 1.5 m/s’yi geçmemelidir.
• Basma hatlarında ise 2.5 m/sn hız sınırı aşılmamalıdır.
• Taşma ana arterlerinde eğime göre alınması gere - ken hız 0.55 - 1.0 m/sn arasında olmalıdır.

Yukarıdaki hız sınırları dikkate alınarak boru çapları PVC boru kayıp cetvelinden hesaplanabilir. Buna göre boru hattının kullanma alanına göre; hızı kabul edilir ve bu borudan geçecek su debisi, lt/sn olarak hesaplanır. Aynı cetvelden borudaki basınç kaybı metre/saniye olarak, boru iç çapı mm olarak bulunabilir.

Detay Kimya on yıldır hali hazırda tamamladığı ve devam ettiği projelerle sizlere sürdürülebilir projeler sunar . Ayrıntılı bilgi için lütfen satış mühendislerimizle irtibata geçiniz.
İletişim Formu
Tamamlanmış Projeler

Detay Kimya

Detay Kimya

Detay Kimya

Detay Kimya

Detay Kimya

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Sık Sorulan Sorular

1Sık Sorulan Soru 1

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

2Sık Sorulan Soru 2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

3Sık Sorulan Soru 3

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

4Sık Sorulan Soru 4

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

5Sık Sorulan Soru 5

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Bayi ve Distribütörler