Ürün Açıklaması

Elektrokoagülasyon yöntemi çevre mühendisliğinde kullanım alanı bulan önemli bir elektrokimyasal prosesdir. Bu yöntemden su ve atıksu uygulamalarında başarı elde edilmesi, son dönemlerde yapılan çalışmaların farklı özellikteki sular üzerinde yoğunlaşmasına neden olmaktadır.

Elektrokoagülasyon Sistemi ile AB normları ve Çevre ve Orman Bakanlığı SKY’ye uygun olarak müşteri arzusuna göre çeşitli niteliklerde deşarj suyu kalitesine ulaşmak ve deşarj suyunu yeniden kullanmak mümkündür. (E&E) prosesini kullanarak evsel ve endüstriyel atık suların arıtımını ve geri kazanımını yapan bir atık su arıtma sistemidir. Fiziksel, biyolojik, kimyasal arıtım ile azot, fosfor giderimini tek aşamada gerçekleştirir. Kapalı devre bir arıtma sistemi olduğundan tesis içinde ve çevresinde koku problemi oluşturmaz. Arıtım sonucunda düşük miktarda ve tehlikesiz atık sınıfında çamur oluşturur. Alternatif (klasik, paket, biyolojik, kimyasal, membran vs.) arıtma sistemlerine göre çok kısa sürede kurulur ve çök daha az kurulum alanına ihtiyaç duyar. Alternatif (klasik, paket, biyolojik, kimyasal, membran vs.) arıtma sistemlerine göre daha düşük yatırım ve işletme maliyetine sahiptir. Güncel debiye göre kurulan tesislerde, gerektiği zaman ilave modüllerle kapasite artırımı aynı mekan içerisinde, ilave bir inşaat faaliyetine girişilmeksizin yapılabilmektedir.

 

AVANTAJLARI

  • Muadillerine göre daha az yer kaplar ve inşaat maliyetlerini minimuma indirir.
  • Kimyasal madde kullanımı yok denecek kadar azdır.
  • Çamur miktarı oldukça azdır. Bu nedenle işletimi oldukça kolaydır.
  • Kapasite arttırımı sırasında küçük eklemelerle işletmenin performansı arttırılabilir.

 

 

KULLANIM ALANLARI

 

  • Tekstil atık sularının arıtılması ve renk giderimi
  • Tekstil boyama sularının yeniden kullanılması
  • Renk ,Fosfat giderimi
  • Evsel atıkların giderimi
  • KOİ giderimi
Detaylar
Referanslar