Soğutma Kulesi Kontrol Sistemleri

Soğutma Kulesi Kontrol Sistemleri

SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE OTOMASYON İLE ÇALIŞMANIN İŞLETMELERE SAĞLAYACAĞI FAYDALAR

• Otomatik olarak insan müdahelesine gerek olmadan çalışır ve soğutma suyu RSI (Ryznar Stabilite İndeks) değerini istenilen aralıkta tutar.

• Korozyona neden olmadan çalışmasını, önceden oluşmuş, soğutma sisteminin ısı transferini zorlaştıran birikinti varsa temizlenmesini sağlar.

• Sistemde yapılması gereken blöfü otomatik olarak ayarlar ve insan müdahalesine gerek duymadan sistemin düzenli çalışmasını sağlar.

• Özellikle silis değeri yüksek besleme suyu kullanan işletmelerde, yumuşak suyun kullanılması ile beraber ortaya çıkan silisin, yalnız başına ısı transfer yüzeylerine çökmesi engellenerek, çözülmesi güç ve ısı transfer özelliği az olan kışır yapısının oluşması engellenir.

AQUA METER SİSTEM KULE

Özellikler :

• • 60x45 panel üzerinde bağlantı elemanları monte edilmiş halde
• • Aquameter pH ve Aquameter CON
• • Pislik tutucu ön filtre
• • Elektrot akış hücresi
• • Giriş-çıkış rekorları (6x8) ve numune alma vanası
• • Kalibrasyon sıvıları ve kalibrasyon rafı
• • pH elektrodu (E model) ve iletkenlik elektrodu
İletişim Formu
Referanslar

Detay Kimya

Detay Kimya

Detay Kimya

Detay Kimya

Detay Kimya

Sık Sorulan Sorular

1Sık Sorulan Soru 1

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

2Sık Sorulan Soru 2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

3Sık Sorulan Soru 3

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

4Sık Sorulan Soru 4

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

5Sık Sorulan Soru 5

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.