Su konusunda faaliyet gösteren firmamız Türkiye’de merkez ANKARA olamak üzere Türkiye’nin birçok ilinde endüstriyel-evsel su arıtım sistemleri, kimyasal su şartlandırması, endüstrinin ihtiyaç duyduğu özel temizleyiciler, atık su arıtmaları ve atık sularda kullanılan üstün özellikli bakteriler konularında uzmanlaşarak , geniş bir sektöre hizmet vermektedir. DETAY Kimya su şartlandırma konusunda uyguladığı en yeni teknoloji, en ekonomik ve doğru çalışma programı ve en sıkı servis hizmetini başarı ile uygulayarak, kullanıcının istek ve memnuniyetini ön planda tutarak daima en ideal çözümleri üretmiştir.

Bölgelerinde ilk ve tek olmak üzere rakip firmalarından farklı olarak mobil laboratuar araçları ile analiz hizmetini sunarak problemi yerinde en sağlıklı verilerle çözer. Detay Kimya’nın analiz hizmetini bu şekilde profesyonelleştirmesi teknik verilere ne kadar önem verdiğinin bir kanıtıdır.

Firmamız Türkiye çapında vermiş olduğu bu hizmetlerde konusunda uzman elemanı ile bilfiil hizmet vermekte olup çalışma sırasında müşteri ile birebir sıcak ilişkinin sürekli ayakta tutulmasını sağlar. Karşılaşılan problemlerde müşteri ile temas sürekli kılınarak problemin en kısa sürede ortadan kaldırılması sağlanır. Rutin uygulamalarda müşteriye servis verilerek yapılan analizler raporlanır, raporda gerekiyorsa öneriler belirtilir.

Detay Kimya Türkiye’deki su şartlarına uygun olarak geliştirilmiş (hatta gerektiğinde birebir işletmeye özel) su katkılarının üretimini gerçekleştirir ve teknik desteğini verir.

Detay kimya konusunda uzmanlaşmış personelinin proje, teknik destek ve gözetimi altında her kapasitede tam otomatik arıtım sistemlerinin ( proses, kullanma ve içme suları ile atık su arıtma sistemleri ) toptan satış proje ve uygulamaları ile tüm su problemlerinde süratli , güvenilir hizmet ve servis garantisi vermektedir.

FAALİYET KONULARIMIZ

Endüstriyel Su Arıtma Teknolojileri

İçme Suyu Hazırlama Üniteleri

Havuz Kimyasalları

Kazan Suyu Kimyasalları

Soğutma Suyu Kimyasalları

Reçine Aktivatörleri

Atık Su Arıtma Projelendirme ve Kimyasalları

Dozaj pompaları ve Otomasyon Sistemleri
Analiz Hizmeti

SAĞLIKLI BİR HAVUZ SUYU ŞARTLANDIRILMASI İÇİN

DOĞRU PROJELENDİRME

KONTROLLÜ SEZON HAZIRLIĞI

UYGUN ŞARTLANDIRMA

DÜZENLİ KONTROL VE ANALİZLER

DOĞRU PROJELENDİRME

FİLTRASYON VE DEVİR PERİYODLARI

TAVSİYE EDİLEN SU SİRKÜLASYON SÜRELERİ

MAKSİMUM KULLANICI KAPASİTESİ

MAKSİMUM SICAKLIK

DENGE TANKI

SU HIZLARI VE SICAKLIK

FİLTRASYON VE DEVİR PERİYODLARI : Doğru şartlandırmanın ilk adımı havuz kapasitesine uygun filtre sistemlerinin seçilmesidir. Projelendirme yapılmadan önce besleme suyu analizide yapılarak gerektiğinde farklı filtrasyon sistemleri kullanılabilir.

TAVSİYE EDİLEN SU SİRKÜLASYON SÜRELERİ : Su çevrimi gerek havuz görünümü gerekse mikroorganizma oluşumunun engellenmesi için dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biridir.

Yapılan hesaplamalara göre havuzlardaki su sirkülasyonu; bireysel villa havuzlarında 4-6 saat, halka açık derinliği 1,5- 2 metre olan havuzlarda ise 2-4 saat aralığında havuzun her noktasından belli oranlarda su çevrimi sağlanarak bu süre içersinde havuz suyunun tamamen filtreden geçerek yenilenmesi gerekmektedir.

Özellikle su sirkülasyonunun olmadığı ölü bölgelerde yosunlaşmanın oldukça hızlı ilerlediği yapılan analizler sonucu ispatlanmıştır.

MAKSİMUM KULLANICI KAPASİTESİ : Maksimum dizayn, kullanıcı yükü, sirkülasyon ve filtrasyon ekipmanlarının mevcut su kalitesini bozmaksızın koruyabileceği sirkülasyona bağlı maksimum yüzücü sayısıdır.

Aşırı partikül yükünün bulunması halinde havuz suyu bulanmaya başlar. Maksimum seviyeye ulaşılması durumunda pH ve klor seviyeleri çok sık kontrol edilerek ideal limitlerin aşılmaması çok önemlidir.

DENGE TANKI : İlk kurulum yapılırken denge tankı büyüklüğü doğru projelendirmeli ve sezon öncesi temizlikleri düzenli olarak yapılmalıdır.

SU HIZLARI VE SICAKLIK : Herhangi bir emiş borusundaki hız 1,52 m/saniyeyi , herhangi basma hattındaki hız 2,74 m/saniyeyi ve Su sıcaklıkları 27- 30 Co dereceyi geçmemelidir. Sıcaklık artışı hatlardaki korozyonu ve buna bağlı olarak bakteri oluşumunun hızlanmasına yol açacaktır.

KONTROLLÜ SEZON HAZIRLIĞI

YOSUNLAŞMA VE BAKTERİ İLE MÜCADELE : Yosunlaşma ile mücadele sezon öncesi hazırlıklar ile başlar. Gerek kimyasal kullanımını azaltmak gerekse sezon içerisinde yosunlaşma ve bakteri oluşumunu minimuma indirmek için ;

Sezon öncesi mutlaka derz bakımı yapılmalı oluşan çatlaklar kapatılmalıdır.

Sezon öncesi havuz yüzeyleri iyice temizlenmeli ve temizlik sonrası %10 luk yosun önleyici kimyasal ile bir fırça yardımıyla ıyıce yıkanmalıdır.

FİLTRELERİN YIKANMASI VE KONTROLÜ : Filtrasyon, kirlenen havuz suyunu kum filtresinden geçirerek, kirleticileri filtrede tutma işlemidir.

Bu amaçla basınçlı kum filtreleri kullanılır.

Filtre : Filtreler genel olarak polyester malzemeden yapılırlar ve 4 bar(kg/cm2) basınçta test edilirler. İçerisindeki basınç test basıncından büyük olmadığı ve ani sert darbelere maruz kalmadığı sürece uzun yıllar problemsiz çalışırlar.

Kum : Filtre içerisindeki kum doğal temizleme yeteneğine sahip 0,5 – 1,5 mm quartz kumdur. Filtre kumları, havuz kullanılsa da kullanılmasa da, 2-3 yılda bir, en geç 4 yılda bir değiştirilir. Sudaki kireç ve birçok maddeler, zaman içerisinde kum taneleri arasında yapışıp kaldığından, havuzun kullanılmadığı dönemlerde de periyodik aralıklarla filtreleri çalıştırmak ve kireç çözücü kullanmak gerekir. Aksi takdirde kireçlenmeden dolayı kum tanelerinin yüzeyleri kireçle kaplanacak, kum taneleri arasındaki boşluklar dolacak, kum taneleri birbirine yapışacak ve kum işlevini ve akıcılığını kaybedecektir.

Sezon öncesi filtre ters yıkama ve basınç kontrolleri yapılmalı ve filtreler uygun kimyasalla yıkanarak sezona başlanmalıdır. Filtre kumlarında taşlaşmanın önlenmesi açısından bu temizlik çok önemlidir.

OTOMASYONLAR VE DOZAJ POMPALARININ KONTROLÜ : Sezon öncesi otomasyon sistemlerinin kalibrasyonları ve prob kontrolleri yapılmalı ve dozajlama sistemlerinin çalışması kontrol edilmelidir.

UYGUN ŞARTLANDIRMA

Dual Complex Şartlandırma : Havuz içerisindeki serbest klor miktarı gün içerisinde kulacı sayısı ve hava sıcaklığına bağlı olarak sürekli değişken bir grafik çizer. Özellikle sıvı klor uygulamalarında uçuculuğu yüksek olan sodyumhipoklorit sıcaklık etkisiyle gün içerisinde klor seviyesinde ani düşüşler gösterir. Klor seviyesindeki bu değişimin yaşanmaması için %56 lık toz klor ile uygulama yapılması hem klor maliyetini düşürür, hemde gün içerisinde klor seviyesinin sabit kalmasını sağlar.

Havuz şartlandırmada en büyük problemlerden biride derz aralarında ve sirkülasyonun sağlanmadığı noktalarda yosunlaşma başlangıcıdır. Bu durumda yüzeyden uygulanacak %90 lık klor uygulaması problemi çözecektir. Suda kolay çözülmeyen bu klor tipi havuz tabanına kadar ulaşarak derz aralarındaki yosunlaşmaların engellenmesini sağlar.

DUAL COMPLEX ŞARTLANDIRMANIN YARARLARI

Uygulama kolaydır.

Havuz tabanında sürekli sanitasyon sağlanır.

Klor uygulaması ve maliyeti düşer.

Havuz daha parlak ve mavi renklidir.

Devamlı aynı sonuç alınır.

KLOR pH DÜZENLENMESİ

pH Etkisi : Havuz suyu hazırlanırken öncelikle havuzun pH’ı arzu edilen seviyede olmalıdır. Çünkü bu değer hem dezenfektasyonunun etkinliği, hemde çöktürmenin etkinliğini doğru orantılı olarak etkileyecektir.

KLORUN SUDAKİ DEZENFEKSİYON ETKİSİ DÖRT UNSURA BAĞLIDIR

pH HOCL OCL 6,5 85% 15% 7,4 50% 50% 8,0 20% 80% 8,5 10% 90%

Suda bulunan Aktif Klor miktarı (mg/lt cinsinden);

Suyun pH derecesi,

Serbest klorun sudaki mikroplar ile temas süresi

Suyun sıcaklığı

Bu dört unsur birbiri ile çok içiçedir, bu nedenle bu dört unsurun dezenfeksiyon üzerindeki etkilerinin ayrı ayrı incelenmesi zordur. İyi bir dezenfeksiyon tatbikatında her birinin önemi çok yüksektir. Su içindeki Aktif Klor miktarının dezenfeksiyona etkisi suyun pH derecesine çok bağlıdır, bu nedenle bu iki unsuru beraber incelemekte yarar vardır. Serbest klorun sudaki dezenfeksiyon gücü suyun pH derecesine göre çok değişir. Düşük pH derecesinde Serbest Klor yüksek dezenfeksiyon gücüne sahipken, suyun pH derecesi 7,5’in üzerine çıktığında dezenfeksiyon gücü %50’in altına düşer. Yandaki tabloda suyun pH derecesine göre Aktif Klor’un aktif olma oranı gösteriliyor. Bir işletmede yalnızca sudaki kloru ölçmek klorun etkisini öğrenmek için yeterli değildir, suyun pH derecesi de ayni anda ölçülmeli ve daha sonra yorum yapılmalıdır.

ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

Firmamız sorumluluğunuzdaki yüzme havuzunun şartlandırma programını aşağıda hususları gerçekleştirerek yapmayı taahhüt etmektedir.

•İşletmeniz yüzme havuzu ile ilgili tüm kimyasalları DETAY KİMYA tarafından zamanında, gerekli teknik standart ve koşullarda temin edecektir.

•Firmamız ile çalıştığınız sürece 15 günde bir kez fotometre ile yapılacak ölçümler ayrıntılı rapor şeklinde düzenli olarak takip edilecek ve tarafınıza sunulacaktır. Böylece havuzunuz gerekli kalitede tutularak, insan sağlığına uygun şartlandırmasına olanak sağlayan çalışmaları yapacaktır.

•Ayrıca su ile ilgili her konuda işletmenize ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecektir. Yine havuz bakımı ile ilgili personel tarafımızdan eğitilecektir.

•Detay Kimya ilgili havuz, makine ve teçhizatın en doğru gerekli standartlar dahilinde işletilmesini kontrol edecek, tespit edildiği arıza ve eksiklikleri ilgili teknik kişilere bildirecek, gerekli bakım ve onarımın yapılmasını, eksikliklerin giderilmesini sağlayacaktır.

•Havuz suyu günlük kullanımında kullanılan Phenol red ve DPD 1 klor tabletleri tarafımızdan ücretsiz temin edilecektir.

www.detaykimya .com